بازدید و تبریک مسئولین دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت از بیمارستان شهدا، بمناسبت روز پرستار
فهرست