مردم در قبال تبلیغات کفر و شبهات هوشیار باشند

امام جمعه نودشه در خطبه های نمازجمعه،با اشاره به توطئه های دشمنان اسلام از طریق تبلیغات کفرآمیزوطرح شبهات گفت:همه مسلمانان می بایست در این خصوص حساسیت داشته و با علم…

قربانی کردن و بخشش از اوصاف نیکوی مومنان است

امام جمعه شهرستان روانسردر خطبه های نمازجمعه این هفته با اشاره به فرارسیدن عیدقربان گفت:کسانی که در این روز قربانی می کنندو از این راه به نیازمندان و مومنان کمک…

اخلاص و صداقت بایدسرلوحه همه امورباشد

امام جمعه اهل سنت شهرستان سرپل ذهاب درخطبه های نمازجمعه این هفته بااشاره به جایگاه مومنین در نزدخداوندگفت:خداوندتبارک و تعالی ثروتهایی به بندگان خودبخشیده تا آنان نیز به سایر بندگان…

بی اعتمادی از عوامل ایجاد تفرقه میان مسلمانان است/ ضرورت بهره مندی مردم مرز نشین از امتیازات مرزنشینی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کرمانشاه،  ماموستا ملا احمد شیخی امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی در خطبه های نماز جمعه…
مبارکشاهی

ایمان به آخرت احساس امانتداری را در قبال مسئولیت اجتماعی تقویت خواهد کرد/ مسئولین باید خداترس و امانتدار باشند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کرمانشاه،  ماموستا ملا احمد مبارکشاهی امام جمعه نودشه در خطبه های نماز جمعه این هفته…
فهرست