هدایت و شفا در سایه توجه به قرآن است.

امام جمعه اهل سنت قصرشیرین در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان با دعوت مومنین نمازگزار به رعایت تقوای الهی و صبر و استقامت در برابر مشکلات گفت: هر…

راستگویی از صفات مومنان واقعی است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در خطبه های نماز جمعه با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور کشورمان با استناد به سخنان رهبری در این خصوص گفت:…

اخبار نماز جمعه

برای حفظ سلامتی شیوه های بهداشتی را رعایت کنیم امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب با اعلام مطلب فوق گفت: به خاطر حفظ جان همدیگر ضمن رعایت تمام اصول بهداشتی…

ضرورت برقراری صلح بین مومنین

امام جمعه شهر شروینه در خطبه های نماز جمعه با اشاره به ضرورت برقراری صلح میان مومنین گفت:خداوند در قرآن کریم با اشاره به این مهم،مسلمانان را به کنارگذاشتن نزاع…

استغفار از گناه اسباب مغفرت را فراهم می کند

امام جمعه باینگان در خطبه های نماز جمعه با تبریک عیدسعیدقربان گفت:توجه به آداب دعاو اینکه چگونه و چه چیزی را از درگاه خدا طلب نماییم،مارادرکسب تقرب و نزدیکی هرچه…
فهرست