برگزاری هجدهمین نشست از سلسله نشست های همگرائی ، برادری و پیشرفت با عنوان نشست علمی “مفهوم و روش شناسی مقارنه در علوم اسلامی”

هجدهمین نشست از سلسله نشست های همگرائی ، برادری و پیشرفت با عنوان نشست علمی “مفهوم و روش شناسی مقارنه در علوم اسلامی”، از سوی دبیرخانه شورای نمایندگان در مناطق…

برگزاری شانزدهمین نشست از سلسله نشست های همگرائی ، برادری و پیشرفت با عنوان نشست علمی “سنت حدیث خوانی در مدارس علوم دینی”

شانزدهمین نشست از سلسله نشست های همگرائی ، برادری و پیشرفت با عنوان نشست علمی “سنت حدیث خوانی در مدارس علوم دینی”، از سوی دبیرخانه شورای نمایندگان در مناطق قومی…

وبینار محفل قرآَنی شمیم وصل گرامیداشت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای روحانی اهل سنت برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کرمانشاه،  وبینار محفل قرآَنی شمیم وصل گرامیداشت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای…
فهرست