برگزاری هجدهمین نشست از سلسله نشست های همگرائی ، برادری و پیشرفت با عنوان نشست علمی “مفهوم و روش شناسی مقارنه در علوم اسلامی”

هجدهمین نشست از سلسله نشست های همگرائی ، برادری و پیشرفت با عنوان نشست علمی “مفهوم و روش شناسی مقارنه در علوم اسلامی”، از سوی دبیرخانه شورای نمایندگان در مناطق…

عملیات مرصاد؛ نقطه هزیمت منافقین در عراق

معاون فرهنگی و اجتماعی و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه به مناسبت فرارسیدن سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد در گفتگویی با اعلام این مطلب که…

ضرورت برقراری صلح بین مومنین

امام جمعه شهر شروینه در خطبه های نماز جمعه با اشاره به ضرورت برقراری صلح میان مومنین گفت:خداوند در قرآن کریم با اشاره به این مهم،مسلمانان را به کنارگذاشتن نزاع…

استغفار از گناه اسباب مغفرت را فراهم می کند

امام جمعه باینگان در خطبه های نماز جمعه با تبریک عیدسعیدقربان گفت:توجه به آداب دعاو اینکه چگونه و چه چیزی را از درگاه خدا طلب نماییم،مارادرکسب تقرب و نزدیکی هرچه…

مردم در قبال تبلیغات کفر و شبهات هوشیار باشند

امام جمعه نودشه در خطبه های نمازجمعه،با اشاره به توطئه های دشمنان اسلام از طریق تبلیغات کفرآمیزوطرح شبهات گفت:همه مسلمانان می بایست در این خصوص حساسیت داشته و با علم…

قربانی کردن و بخشش از اوصاف نیکوی مومنان است

امام جمعه شهرستان روانسردر خطبه های نمازجمعه این هفته با اشاره به فرارسیدن عیدقربان گفت:کسانی که در این روز قربانی می کنندو از این راه به نیازمندان و مومنان کمک…

اخلاص و صداقت بایدسرلوحه همه امورباشد

امام جمعه اهل سنت شهرستان سرپل ذهاب درخطبه های نمازجمعه این هفته بااشاره به جایگاه مومنین در نزدخداوندگفت:خداوندتبارک و تعالی ثروتهایی به بندگان خودبخشیده تا آنان نیز به سایر بندگان…
فهرست