شناسه خبر: 1840

لینک کوتاه صفحه

https://kms.dmsonnat.ir/?p=1840

ماموستا اسامه مرادی
مرادی امام جمعه مسجد محمد مصطفی (ص) دولت آباد کرمانشاه:
کمک حال مستمندان واقعی و دستگیر نیازمندان باشیم
امام جمعه مسجد محمد مصطفی (ص) دولت آباد کرمانشاه در خطبه های نماز جمعه کرمانشاه گفت: با توجه به گذشته خود و نبود امکانات و مقایسه آن با زمان حال متوجه تفاوت ها و پیشرفتها در زندگی خواهیم شد بنابراین با توجه به مشکلات اقتصادی کمک حال مستمندان و اقعی و دستگیر نیازمندان باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ماموستا اسامه مرادی امام جمعه مسجد محمد مصطفی (ص) دولت آباد کرمانشاه در خطبه های نماز جمعه کرمانشاه که با حضور مردم مؤمن و خداجو و با رعایت کامل توصیه های بهداشتی برگزار شد عنوان داشت: مال دنیا وسیله امتحان و آزمایش است.

امام جمعه مسجد محمد مصطفی (ص) دولت آباد کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به گذشته خود و نبود امکانات و مقایسه آن با زمان حال متوجه تفاوت ها و پیشرفتها در زندگی خواهیم شد بنابراین با توجه به مشکلات اقتصادی کمک حال مستمندان و اقعی و دستگیر نیازمندان باشیم.

این مسئول با بیان اینکه مستمند واقعی هیچگاه از دیگران طلب یاری و کمک نمی کند بیان داشت: باثروت و دارایی که داریم فردای قیامت نسبت به آن باید پاسخ گو باشیم که از چه راهی به دست آورده ایم و در چه راهی صرف کرده ایم، احتیاط کنیم اگر کسی از ما کمک خواست جواب رد به او ندهیم و با شناسایی نیازمند واقعی به نصرت و یاری آنها بشتابیم.

فهرست