نماز جمعه
امام جمعه بانوره:
محبوب ترین عبد صالح عبادت خود را در خفیه انجام می دهد/ لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی
امام جمعه مسجد جامع بانوره در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: عبد صالح عبدی است که عبادت خود را در خفیه و دور از مردم انجام دهد تا از شر ریا در امان باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ملا عباس محمودی امام جمعه مسجد جامع بانوره در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به آیاتی از قرآن کریم ابراز داشت: از زشتی ها به سوی خدابگریزید که من ازسوی او برای شما بیم دهنده آشکار هستم.

امام جمعه بانوره خاطرنشان کرد: محبوب ترین ترین عبد نزد خداوند متعال عبدی است با تقوا و عمل صالح امر خدا رابجا آورد.

این مسئول خاطرنشان کرد: عبد صالح عبدی است که عبادت خود را در خفیه و دور از مردم انجام دهد تا از شر ریا در امان باشد.

وی در پایان با توصیه به رعایت پروتکلهای بهداشتی عنوان داشت: مسأله کرونا همچنان جدی است و برای ایمن ماندن از ایت بیماری باید توصیه های مدافعان سلامت را رعایت کرد.

فهرست