امام جمعه روانسر تأکید کرد؛
لزوم برنامه ریزی دقیقتر در خصوص ترغیب جوانان به تحصیل در مدارس علوم دینی
امام جمعه روانسر در دیدار با مسئول نظارت و ارزیابی شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که جوانان و نوجوانان بیشتر تشویق شوند و جذب مدارس علوم دینی گردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کرمانشاه،  ماموستا محمدی بیان داشت: روحانیون ما داری مشکلات معیشتی بسیاری هستند  بنابراین لازم است نسبت به رفع این مشکلات اقدام عاجل صورت پذیرد.

این مسئول با اشاره به مشکلات شورای روحانیت گفت: از مسئولین انتظار ویژه ای داریم که نسبت به حل و رفع این مشکلات تلاش کنند و از جامعه روحانیت حمایت لازم را داشته باشند.

گفتنی است در این دیدار در خصوص مسائل و مشکلات مدارس علوم دینی اهل سنت و طلاب و روحانیون بحث و تبادل نظر گردید و قول مساعد جهت رفع آنها داده شد

فهرست