امام جمعه ریجاب:
حاج ماموستا قادری چهره ماندگار و ملی است/ زحمات حاج ماموستا قادری برای مردم و نظام برهیچ کس پوشیده نیست
صادقی امام جمعه ریجاب در پی اهانت به عالم فرزانه حاج ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه بیان داشت: ماموستا ملا قادر قادری چهره ماندگار و ملی است که تمام عمر خود را در راه خدمت به مردم و اسلام سپری کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کرمانشاه، ماموستا منوچهر صادقی امام جمعه ریجاب در پی اهانت به عالم فرزانه حاج ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه بیان داشت: ماموستا ملا قادر قادری  چهره ماندگار و ملی است  که تمام عمر خود را در راه خدمت به مردم و اسلام سپری کرده است.

امام جمعه ریجاب تصریح کرد: امام جمعه پاوه نماد مذهبی اهل سنت غرب کشور  و از چهره های شاخص مذهبی قرن اخیر در این خطه کشور است که زحمات وی برای مردم و نظام برهیچ کس پوشیده نیست.

این مسئول در پایان گفت: زحمات حاج ماموستا قادری برای مردم و نظام برهیچ کس پوشیده نیست و دشمنان اسلام با مخدوش نمودن چهره وی ره به جایی نخواهند برد.

فهرست