شناسه خبر: 3915

لینک کوتاه صفحه

https://kms.dmsonnat.ir/?p=3915

امام جمعه باینگان
استغفار از گناه اسباب مغفرت را فراهم می کند
امام جمعه باینگان: استغفار از گناه اسباب مغفرت را فراهم می کند

امام جمعه باینگان در خطبه های نماز جمعه با تبریک عیدسعیدقربان گفت:توجه به آداب دعاو اینکه چگونه و چه چیزی را از درگاه خدا طلب نماییم،مارادرکسب تقرب و نزدیکی هرچه بیشتر به خداوند کمک شایانی می کند.
ماموستا ملاحامد رحیمی بابیان آیه ای از قرآن،غفران ذنوب،کفاره سیئات،ختم به خیر و زیستن و فوت بر باور راستین صالحان را چهار موضوعی دانست که مسلمانان وجودش را در دنیاوآخرت ضروری می دانند.
وی سپس به صداقت در زبان و عمل اشاره و تصریح کرد:نعمتی که خداونددرقبال ایمان برزبان صادق رسولان بیان گردیده به صادقان عطا می فرماید.
امام جمعه باینگان در پایان با دعوت همگان بویژه جوانان به استغفاربه درگاه خداوند افزود:پروردگار به تعداد لغزشهای انسان اسباب مغفرت هم مهیا فرموده است.

فهرست