انتخابات ۱۴۰۰

برگزاری هجدهمین نشست از سلسله نشست های همگرائی ، برادری و پیشرفت با عنوان نشست علمی “مفهوم و روش شناسی مقارنه در علوم اسلامی”

هجدهمین نشست از سلسله نشست های همگرائی ، برادری و پیشرفت با عنوان نشست علمی “مفهوم و روش شناسی مقارنه در علوم اسلامی” با همکاری مدرسه علوم دینی اهل سنت صدرالاسلام بندر خمیر برگزار می شود.
محمدی ، جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه

عملیات مرصاد؛ نقطه هزیمت منافقین در عراق

محمدی ، جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه : عملیات مرصاد؛ نقطه هزیمت منافقین در عراق
گالری صوت و فیلم
گالری تصویر
فهرست