معرفی مدارس و مساجد
جانشین نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه

علت اصلی اختلاف بین مسلمین عدم به کارگیری دستورات قرآن است.

احمد محمدی : اگر دیدگاه‌های معتدل و میانه رو و استنباط های وحدت بخش امام شافعی توسط پیروانش مورد توجه قرار گیرد عرصه برای گروه‌های افراطی و عاملان بیگانه در منطقه تنگ خواهد شد.
برگزیده ها
گالری صوت و فیلم
گالری تصویر
فهرست